V Británii bylo v květnu uzavřeno první registrované partnerství přímo v kostele. Gay pár, který si nikdy nemyslel, že by mohl mít svatbu v kostele, to nazval „milníkem rovnosti“.

Kieran Bohan (41) a Warren Hartley (36) uzavřeli partnerství po čtyřech a půl letech vztahu a žijí spolu v Liverpoolu. Stalo se tak v unitářském kostele Ullet Road Unitarian Church. Obřadu se zúčastnilo asi 150 lidí.

Unitářství je jednou z větví křesťanské církve, která se ale odlišuje jak od katolického, ortodoxního i protestantského pojetí víry. Pár dostal od místních úřadů povolení k sňatku teprve týden před samotným dnem D. Povolení uzavírání partnerských registrací v náboženských budovách proběhlo po veřejném projednávání v prosinci loňského roku.

Kieran, který provozuje mládežnickou skupinu, řekl: „Rychlost změny je neobyčejně znatelná, ale je pořád na čem pracovat. Ve vládních projednáních ohledně rovnosti manželství a registrovaných partnerství se pořád objevuje mnoho kontroverze. Když jsme si před rokem zamluvili požehnání v kostele, neměli jsme tušení, že by to mohlo být vůbec možné. Ale jsme opravdu potěšeni, že jsme dosáhli tohoto milníku na cestě k rovnosti.“

Waren, který pracuje jako administrátor, řekl: „Tím, že jsme spojili tyto dva prvky dohromady, jsme dosáhli schopnosti intergrovat naši sexualitu a víru, můžeme oslavit naši lásku jeden k druhému a naši lásku k Bohu.“

Angela Howard, zástupkyně církve Ullet Road Unitarian Church, řekla: „Mnoho našich unitářských kostelů poskytlo požehnání pro stejnopohlavní páry, ať už jako doplněk k jejich registrovanému partnerství nebo prostě jen na stvrzení vztahu, a to po mnoho let. Opravdu nás těší, že jsme mohli mít v našich prostorách první registrované partnerství, ale budeme pokračovat v boji za to, aby měly všechny páry stejná práva k přístupu k civilním sňatkům, náboženským svatbám a registrovanému partnerství.

Unitářská církev je již tradičně mohem liberálnější křesťanskou církví v porovnání s Římskokatolickou nebo Anglickou církví. Naše církev je otevřenou komunitou, která oslavuje odlišné víry, které nediskriminují na základě pohlaví, věku, rasy, vyznání nebo sexuální orientace.“

Anglická církev registrovaná partnerství odmítla, zatímco Římskokatolická církev odmítá jejich uzavírání ve svých kostelech. Registrované partnerství bylo v Británii zavedeno roku 2005 a poskytuje gay párům podobná práva jako manželským párům. Vláda ale plánuje jejich zrovnoprávnění a postavení na stejnou úroveň ještě před dalšími volbami, které se budou konat v roce 2015, hlavním prosazovatelem je premiér země David Cameron.

Reforma by měla vynutit právo v Anglii a ve Walesu, ne však ve Skotsku a v Severním Irsku. Podle plánů by měl být registrovaným párům umožněn „upgrade“ jejich svazku na manželství.