V Sofii, hlavním městě Bulharska, došlo ke střetu názorů organizátorů pride s pravoslavnou církví. Nelíbí se jim podpora násilí ze strany církve směrovaná proti homosexuálům.

5. ročník sofijské pride se koná 30. června a pravoslavná církev si neodpustila její kritiku. Začátkem tohoto měsíce řekl otec Evgeniy Yanakiev z města Sliven (které se nachází asi 300 km od Sofie), že by na účastníky průvodu měly být házeny kameny.

Pořadatelé pride vyzvali církev, aby se distancovala od jakýchkoliv projevů nenávisti a násilí. Dočkali se však jen vyjádření, ve kterém stálo, že „homosexualita je nepřirozená vášeň, která bezpochyby poškozuje osobnost, rodinu a společnost“.

Bulharská pravoslavná církev má okolo 6,5 milionu členů na populaci čítající 7,4 milionů obyvatel. Pride je podle jejího názoru nemorální a představovala by „škodlivý pochod porušující práva pravoslavných křesťanů“.

Na druhou stranu pride má kromě odpůrců i své příznivce. Podporu jí vyjádřila např. Britská ambasáda v Sofii, která v loňském roce dokonce vyvěsila duhovou vlajku.

Ačkoliv se pravděpodobně jedná pouze o mediální výpady církve, popřejme všem účastníkům bulharské gay pride hodně štěstí!