Rádi byste na pěší tůru? Pak vyražte na nedělní Výlet Krajem zlatokopů po Vymyšlené pěšině, který pro vás přichystaly Rozdílné Rytmy. Užijete si i projížďku parníkem. :)

Sraz je 24.6. v 8 hodin v Praze na autobusovém nádraží Na Knížecí.

Veškeré informace a detaily naplánované trasy se dočtete na rozdilnerytmy.blgz.cz nebo na Facebooku.