Katalog Léto 2012 místního turistického sdružení Bovec prošel od loňské sezóny menší inovací v části věnující se značkám. Mezi těmi přibyl piktogram „Homosexuálové nežádoucí“. Objevil se nejméně na třech informačních tabulích turistických center.

V penzionu Vančar však tvrdí, že došlo k nedorozumění, že homosexuálové jsou vítáni a v katalogu mají chybu. Podobný případ byl také potvrzen v LTO Bovec. Ředitelka LTO Bovec Cecilije Ostan vysvětlila, že se naopak chtějí držet osvědčené praxe v zahraničí a také se zaměřit na tuto skupinu osob.

Tím pádem máme v Bovci rovnou tři zařízení, kam se můžeme v klidu vydat na dovolenou. ;)

Ať už došlo k omylu nebo ne, ikdyž vysvětlení se zdálo být upřímné, vzniklý problém řešila místní organizace pro turistický ruch přinejmenším neprofesionálně. Katalog šel hned do přetisku, kde tento piktogram změnili na „Homosexuálové vítáni“. Již existující vytištěné kopie katalogu pak budou alespoň přelepeny štítkem, kde není obrázek přeškrtnutý. Tento piktogram klade důraz na diverzitu, se kterou však společnost není sžitá. V zahraničí, kde se v cestovním ruchu také spoléhají na stejnopohlavní páry-turisty, to vyřešili vhodnějšími uvítacími značkami „Všichni jsou vítáni“ namísto  „Homosexuálové vítáni“.