Nedávná studie ukázala, že děti s lesbickými rodiči netrpí nedostatkem mužského elementu. Vědci z Univerzity v Amsterdamu tak vyvrátili nesprávnou domněnku mnoha lidí, kteří si myslí, že děti vychovávané v rodinách se dvěma matkami jsou ochuzovány o něco, co přináší právě role otce v rodině.

Výsledky výzkumu tedy vyvracejí nedávnou studii konzervativního sociologa Marka Regeneruse, který shledává výchovu dětí v rodinách s homosexuálními rodiči na nižší úrovni než tu, kde jsou rodiči heterosexuálové.

Henry Bos, vedoucí výzkumu, zkoumal 78 dospívajících dětí z rodin s lesbickými rodiči a tázal se jich, zda pociťovali nedostatek mužského elementu v jejich životě. Kritici namítají, že dvě matky vytvářejí v mladých chlapcích rysy, které nelze zcela nazvat „mužské“. Tato teorie byla rovněž testována – dospívající museli dle vlastního uvážení ohodnotit, nakolik by se identifikovali typickými mužskými (v případě chlapců) a ženskými (v případě dívek) rysy. Účastníci výzkumu také museli vyplnit dotazník, který měl za úkol ohodnotit jejich psychickou stabilitu.

Výsledky neprokázaly, že by vliv mužského elementu (otce) v životě dospívajících dětí měl přímý vliv na vytváření jejich mužských rysů. Jak u chlapců, tak u dívek byly prokázány naprosto „standardní“ rysy, kterými se daná pohlaví vyznačují, ať už jde o děti z rodin s  heterosexuálními rodiči, či se dvěma matkami. Taktéž nebylo prokázáno, že by nedostatek mužské role ve výchově dítěte znamenal jakýkoliv výkyv v jeho psychickém vývoji. Dotazník přímo vyvrátil, že by dospívající byli více vystresováni, trpěli jakýmikoliv obavami či depresemi více než jejich „normální“ vrstevník.

Nedostatek mužského elementu ve výchově dětí byl doposud používán jako výmluva k tomu, aby lesby nemohly adoptovat děti. Doufejme tedy, že i tenhle výzkum pomůže k tomu, aby homosexuální páry už brzy mohly adoptovat děti bez jakýchkoliv překážek.