Nová anketa, kterou vyhlásila Stonewall Scotland, organizace podporující rovnost a spravedlnost LGB menšiny ve Skotsku, ukázala, že většina obyvatel Skotska podporuje zavedení homosexuálních manželských svazků.

Ankety se zůčastnilo 1 968 respondentů a výsledky kromě podpory gay sňatků ukázaly, že tři z pěti lidí věří, že lesbické, gay, bisexuální a transgender lidé čelí předsudkům společnosti a více než čtyři respondenti z pěti schvalují, aby se tento problém řešil.

Z průzkumu s názvem „Žijeme spolu ve Skotsku 2012“ (Living Together Scotland 2012) vyplývá, že dvě třetiny lidí podporují sňatky homosexuálů a polovina lidí podpoří návrh vlády pro jejich zlegalizování. Dalším výsledkem je fakt, že v posledních 5 letech bylo 162 tisíc Skotů v produktivním věku svědky homofóbní či transfóbní šikany na pracovišti a 54 tisíc Skotů se setkalo s fyzickou šikanou na pracovišti. 58% lidí mezi 18 a 29 lety říká, že se s obdobnou šikanou setkali i ve škole.

Colin MacFarlane, ředitel Stonewall Scotland, řekl: „Jsme hrdí, že nás ostatní vnímají jako tolerantní národ, ale tento průzkum pouze poukazuje na to, že pro tisíce LGBT Skotů je realita naprosto odlišná. Co musíme udělat, je zaměřit se na některá velmi urážlivá vyjádření vůči gayům z úst vysoce postavených duchovních, jako např. jejich přirovnávání lásky mezi lidmi stejného pohlaví k polygamii, nazývání je prostituty a označování je za směšné. Bohužel v některých kruzích předsudky stále přetrvávají.

„Naštěstí průzkum ukázal, že většina Skotů toto chování neschvaluje a chtějí to změnit. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, než budeme moci říct, že Skotsko 21. století je skutečně tolerantní, ale je zřejmé, že lidé očekávají statečné a smělé vedení, které ze Skotska udělá zemi, na kterou můžeme být hrdí a ve které chceme žít,“ míní Colin MacFarlane.

V předchozích letech byly výsledky ankety zaměřené na podporu sňatků homosexuálů procentuálně o něco nižší. V roce 2010 bylo pro 61%, kdežto v červnu 2012 je to již 64%. Jsme tedy svědky vzrůstající tendence.

Patrick Harvie, lídr Skotské strany zelených, řekl: “Znovu a znovu bylo prokázáno, že věřejná podpora rovnoprávného manželství je ve Skotsku veliká. Ti, kteří chtějí s páry stejného pohlaví nakládat jako s občany nižší třídy, jsou na omylu a minoritou. Je na čase pokročit ve změně zákona, ke které již mělo dojít.“