Průzkumu se zúčastnilo celkem 251 lidí, z toho 75 % se hlásí k homosexuální orientaci, a 25 % k orientaci bisexuální. Za transgender se dotazníku nikdo neúčastnil.

Téměř polovina respondentů uvedla věk 19 až 23 let, téměř jedna třetina pak byla 18tiletá a mladší a odpovídalo také 17 % lidí ve věku 24 až 28 let. Vcelku tedy mladé slečny a dámy (doufejme, že nám tam zákeřně neodpovídali pánové), u kterých se bude nějaký ten ideál předpokládat. Protože čím jsme starší, tím naše požadavky většinou klesají, až se leckdy člověk prostě „spokojí“ s tím, co na něho „zbyde“.

54 % respondentek uvedlo, že věří, že již svoji vysněnou partnerku potkalo či dokonce našlo. A jak tedy ta vysněná partnerka vypadá?

Pouze 18 % z dotazovaných uvedlo, že vzhled partnerky pro ně není důležitý. Oproti tomu 19 % z nich na vzhledu jasně lpí a vzhled je pro ně zásadním faktorem při výběru. Co se týče sociálního statusu partnerky, ten je důležitý pro větší polovinu, zatímco třetině respondentek na vzdělání, finančním zázemí a kariéře zas až tak nezáleží.

Zajímavé byly proporce odpovědí na otázku Je pro vás důležitý věk partnerky ?, kde došel naprosto stejný počet odpovědí Ano, Nevím a Ne (11 %), přičemž Spíše ano a Spíše ne získaly vždy třetinu hlasů. Z toho by vyplývalo, že polovina věk řeší a polovině je to jedno, ne? :)

Za optimální věkový rozdíl mezi partnerkami bylo označeno 2 až 5 let, což je přijatelné pro 46 % respondentek a 38 % pak toto rozpětí rozšiřuje až na 10 let.

Také jsme se vás ptali, zdali je pro vás důležitá sexuální orientace partnerky. 39 % z vás by chtělo jedině homosexuálně orientovaný protějšek, 36 % by pak nevadila bisexuální partnerka, ale nechtělo by mít heterosexuální partnerku. 25 % je to pak jedno.

Polovině z vás by nevadilo, kdyby měla vaše vysněná partnerka děti, čtvrtina nevěděla a zbytek by partnerku s dětmi nechtěl.

Že dotazník nevyplnily zlatokopky, je jasné při porovnání odpovědí na otázku, kdo platí, vy nebo vysněná partnerka? 72 % se chce dělit napůl, 11 % chce hrdě platit samo, 15 % na tom nezáleží a pouze 2 % by žádný společný účet nezaplatilo a ždímala by se partnerčina peněženka.

8 % dotazovaných nechce, aby byla jejich partnerka veřejně vyoutovaná, 19 % je coming out protějšku fuk. 35 % by chtělo, aby to o jejich partnerce věděli alespoň ti nejbližší a 37 % z vás by chtělo partnerku, která se za svou orientaci nestydí a otevřeně se k ní před všemi hlásí.

A teď pár doplňujících otázek ke vzhledu, jak vlastně ten váš ideál vypadá?

Má malá pevná prsa! Velká prsa na partnerce by chtělo pouze 27 % respondentek. Hm…. aspoň se ušetří za podprsenky :).

Zadek by neměl být ani příliš malý, ani příliš velký, hlavně by měl být pevný a ani takový vysportovaný není k zahození. Takže dámy, čekáte-li teprve na tu vysněnou partnerku, nasedat na kola a nebo aspoň 10 dřepů hned teď! :)

Ptali jsme se i na úpravu intimních partií, kde pouze jedna respondentka uvedla, že to má ráda tak, jak to příroda stvořila, tedy bez úprav. Jinak 36 % dotazovaných má nejradši úplně vyholené protějšky a 58 % požaduje alespoň nějakou úpravu.

A co butch lesby – líbí se?

Ne, preferuje je pouze 5 % dotazovaných. 40 % chce jedině partnerku s feminním vzhledem, 24 % sice nechce úplně butch lesbu, ale preferuje sportovní vzhled a 32 % z vás je to jedno.

Pro 66 % z vás je důležitá vzájemná vzdálenost partnerek a nechce akceptovat vztah na dálku. Naproti tomu za trochu lásky šel bych světa kraj je heslo 25 % respondentek, které jsou ochotny za partnerkou cestovat. Co se týče vztahů s příslušníky jiných národů, 25 % trvá  na rodačce ze stejné země, 34 % je to jedno a zbytek by chtěl partnerku ze země alespoň nějak kulturně či geograficky blízké.

Téměř polovina zpovídaných není věřící a víra partnerky je tak pro ně nedůležitá. 26 % pak nepožaduje, aby byla partnerka stejného vyznání jako ony a 22 % by nechtělo někoho, koho jeho víra omezuje (jako např. muslimku).

Rodina ideálního protějšku a to, jak vás přijme, je pro vás zásadní, záleží na tom 83 % dotazovaných.

Hudba a společný hudební vkus není příliš důležitý, odpovědi byly napůl kladné a napůl záporné, podobně dopadl také sport a společné sportovní zájmy.

41 % z vás preferuje vzdělané ženy a důležitý je také společný okruh přátel. Pouze pro 2 % repondentek není existence společných přátel podstatná.

A jaký je ten váš ideál? A jste vy někomu ideálem?

Ještě jednou děkujeme všem za účast na dotazníku a neváhejte se svěřit s návrhem na další průzkum!