Na knižní pulty dorazila monografie mapující homosexualitu a její vnímání většinovou společností v českých zemích.

Její celý titul zní Od žaláře k oltáři: Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti. Jedná se o první soustavný výklad politicko-společenské emancipace české homosexuální menšiny. Autory jsou Jan Seidl, Jan Wintr a Lukáš Nozar.

Kniha je rozdělena do pěti oddílů, v nichž je představeno právní prostředí v počátku dualistické monarchie do poloviny 20. století, druhý oddíl je zaměřen na období před první světovou válkou, na něj navazuje zrušení všeobecné trestnosti homosexuálního jednání za první republiky, zrušení této trestnosti za komunistického režimu a pátý oddíl je věnován konci osmdesátých let až po současnost.

Od žaláře k oltáři byla pokřtěna 7. září a v těchto dnech by již měla být k sehnání v knihkupectví.

Vydavatelem je brněnské nakladatelství HOST.