Francouzská vláda přišla s návrhem nového znění občanského zákoníku. Po jeho novelizaci by měl obsahovat část, která říká, že „manželství je svazek dvou osob rozdílného nebo stejného pohlaví“ a termíny matka a otec budou vypuštěny a nahrazeny slovem rodiče.

Vláda Francoise Hollanda bude posledního října návrh zákona projednávat, v plánu do budoucna je dát homosexuálním párům stejná práva k adopci jaké mají páry heterosexuální.

Katolická církev se samozřejmě bouří, kardinál Philippe Barbarin se obává následné legalizace incestu a polygamie a církev má podporu Papeže Benedikta XVI. Ministrině spravedlnosti Christiane Taubira návrh zákona ve francouzských katolických novinách La Croix hájila slovy: „Kdo může říct, že heterosexuální dvojice bude vychovávat dítě lépe než homosexuální pár, že zajistí ty nejlepší podmínky pro rozvoj dítěte?“

Více na telegraph.co.uk.