Zhruba rok  poté, co americký prezident Barack Obama ukončil zákaz znemožňující homosexuálům sloužit v armádě Spojených států amerických, byl v new yorském West Pointu uzavřen první homosexuální sňatek ve vojenské kapli.

Tou šťastnou dvojicí je Brenda Sue Fulton (53) a Penelope Gnesin (52), které jsou spolu, věřte nebo ne, od svých 17 let! Obřadu se zúčastnila rodina, přátelé a někteří z kolegů.

K výběru místa se váže životní příběh Sue, ve West Pointu absolvovala akademii – navštěvovala první třídu kadetů, ve které mohly studovat i ženy, a založila absolventskou organizaci Knights Out podporující práva LGBT komunity. A protože se partnerky díky vetu zákona legalizujícího gay sňatky nemohly vzít v New Jersey, v místě svého bydliště, vybraly si kapli West Point Cadet Chapel. Staly se tak oficiálně druhým homosexuálním párem, který byl ve West Pointu oddán. Tím prvním byli shodou okolností přátelé Sue.

Nastala jen jedna komplikace. Když Sue žádala o oddání v kapli, bylo jí řečeno, že zde neslouží kněz vyznávající náboženský směr, který by povoloval rovná manželství. Pár si tedy na obřad pozval přítele a zároveň vojenského kněze z Doverské letecké základny, a v neděli 2. prosince byly celoživotní partnerky oddány.

Sue Fulton ke svatbě řekla: „Je úžasné takto spolu oslavit fakt, že stát New York uzná náš sňatek, ale zároveň trochu litujeme, že se nemůžeme vzít doma.“

New Yorská legislativa povoluje uzavřít manželství stejnopohlavním párům od červece 2011.