Papež Benedikt XVI., jak je známo, gay sňatkům nefandí. Svoji nenávist letos korunoval tím, že jeden ze svých nejdůležitějších proslovů v roce věnoval podpoře tradičních hodnot, zatímco odsuzoval ty, kteří si zahrávají se svými identitami, které jsou darem od boha, aby si tak mohli zvolit partnera, který jim sedne.

„Lidé popírají fakt, že se jedná o přirozenost, která jim byla předurčena jejich tělesnou identitou a slouží jako stanovený prvek lidského bytí. Odmítají svoji přirozenost a usmyslí se, že to není něco, čím byli obdaření, ale že to vytvářejí sami pro sebe,“ kázal Papež.

Papež už minulý týden vyjádřil svoji nelibost s gay manželstvím v Den světového míru, kdy uvedl, že stejnopohlavní sňatky jsou úpadkem společnosti. Vatikánské noviny pak ve svém úvodníku zveřejnily názor, že boj za rovnoprávné manželství je nedosažitelnou utopií.

Inu, co dodat. I my vám, Vaše svatosti, přejeme krásné Vánoce plné pohody a doufáme, že Vašich práv se nikdo nedotkne. Popravdě, my Vám nic zlého nepřejeme. A Vy nám?

Níže najdete americké video s komentářem k Papežovu proslovu. Zatímco Španělsko, Velká Británie a Francie jsou na dobré cestě pro uzákonění stejnopohlavních manželství a probouzet se začínají i američtí republikáni, kteří obecně proti LGBT právům brojí, Vatikán trvá na svém. Gay lidé jsou hrozbou pro tradiční rodinu, hrozbou pro světový mír.