ŠvédskoŠvédsko zrušilo zákon, kvůli kterému museli být ti, kteří podstoupili operativní změnu pohlaví, povinně sterilizováni, aby následně stát uznal jejich novou identitu.

Tento zákon se datuje od roku 1972. Parlamentní většina chtěla tento předpis zrušit již před rokem, avšak malá skupina konzervativců tomu zabránila. V rozhodnutí, které bylo učiněno na konci loňského roku, stálo, že zákon neumožňuje občanskou svobodu, kterou chrání švédská ústava, a je diskriminační, protože je zaměřen pouze na transgender lidi. Lhůta na odvolání proti tomuto rozhodnutí však včera skončila a případ se tak mohl pohnout dále.

Mnoho lidí argumentovalo, že zákon porušuje 3. článek základních práv a svobod EU, která ochraňuje „právo každého na respektování fyzické a duševní nedotknutelnosti“. Situace dokonce vyústila v únorový protest před švédskou ambasádou v Londýně, kde lidé vyjádřili svůj nesouhlas s postojem vlády k zákonu z roku 1972. 77 tisíc lidí podepsalo tzv. AllOut petici, která vyzývala vládu, aby nebrala v úvahu odvolací lhůtu a zákon zrušila. Tato petice se stala největší online událostí bojující za ochranu lidských práv.

Švédská Křesťanskodemokratická strana poté upustila od své podpory tohoto zastaralého právního předpisu a uvolnila tak cestu k jeho zrušení.

Paris Lees, editor britského trans magazínu META, řekl: „Díky bohu, že jsme unikli tomuto absurdnímu zákonu, když v roce 2004 vešel v platnost britský Gender Recognition Act (parlamentní zákon, který umožňuje transsexuálům změnit své pohlaví, pozn. red.). Je to již dávno, co měly civilizované země jako Švédsko jednat se všemi občany v souladu se základními lidskými právy.“

„Každý má právo na rodinu.“

Ředitelka švédské Federace pro práva leseb, gayů, bisexuálů a transgender lidí (RFSL), Ulrika Westerlund, změnu uvítala a řekla, že pokud zákonodárci nastíní kompenzaci pro ty, které zákon postihl, nepodají žalobu.

„Jestliže zákonodárci převezmou iniciativu a přijmou zákon, kterým napraví napáchané škody, nepodáme žalobu,“ řekla Westerlundová a dodala, že 200 tisíc švédských korun (cca 590 tisíc Kč) by byla „férová částka“.

V roce 1999 švédský parlament přijal zákon garantující cca půl miliónu Kč obětem nucené sterilizace, kterou museli podstoupit kvůli jiným právním předpisům platným v letech 1935 až 1996. Podle odhadů se zatím na RFSL obrátilo okolo 80-90 lidí, kteří žádají o finanční kompenzaci.

Švédský parlament přijal zákon zakazující nucenou sterilizaci na podzim loňského roku, účinnosti nabude 1. července 2013,  rozhodnutí o zrušení současného zákona však platí již od dnešního dne.

A jak je to se změnou pohlaví a s ní spojenou sterilizací v České republice? Naše země je jednou z těch, která má podle občanského zákoníku sterilizaci před změnou pohlaví povinnou. V současné době je to jediná státem nucená sterilizace. Bohužel jsme v tomto problému pozadu i za takovými zeměmi, jako je Maďarsko či Polsko. (zdroj: proudem.cz)