Francie - "Free to love"Již několikrát jsme vás informovaly o situaci ve Francii, kde vláda chystá uzákonění rovnocenného manželství pro stejnopohlavní páry. Zákon má vejít v platnost nejpozději do června letošního roku a nespokojení Francouzi tak vyšli do ulic vyjádřit svůj nesouhlas s plánovaným zákonem.

První velký protest občanů nesouhlasících se sňatky gayů a leseb proběhl v listopadu loňského roku, kdy 17. 11. pochodovalo ulicemi Paříže až 70 tisíc lidí. Druhá vlna protestů přišla v lednu roku 2013.

Demonstrace proti gay sňatkům, adopci, asistované reprodukci a reformě prezidenta Françoise Hollanda vůbec, se uskutečnila 13. ledna, kdy v obvykle poklidnou neděli přijížděli do Paříže demonstranti z celé Francie.

Odhaduje se, že pochodu se zúčastnilo na 350 tisíc lidí a tento protest je považován za největší za poslední roky. Francouzská vláda protesty zaznamenala, podotkla však, že bude nadále pokračovat a podnikat kroky k tomu, aby byl zákon přijat.

Demonstranti mávající růžovými a modrými vlajkami, které zobrazovaly matku, otce a dvě děti, obsadili park Champ de Mars u Eiffelovy věže. Uváděné počty zúčastněných se ale velmi liší, organizátoři protestu prohlásili, že přišlo 800 tisíc občanů, policie uvádí 340 tisíc. Na shromáždění přišli jak zástupci katolické církve, církevních spolků, političtí konzervativci, tak muslimové, evangelíci a dokonce homosexuálové, kteří stejnopohlavní sňatky také neschvalují.

„Nikdo toto dva nebo tři měsíce nazpět neočekával,“ řekla excentrická komička Frigide Barjot, která na shromáždění četla dopis Hollandovi se žádostí, aby návrh zákona zrušil a uskutečnil veřejnou debatu týkající se této záležitosti.

„Francouzi jsou tolerantní, ale jsou velmi spjati s rodinou a brání děti,“ řekl Daniel Liechti, víceprezident Národní rady francouzských evangelíků, který naléhal na její členy, aby šli do průvodu.

Odpůrci stejnopohlavních sňatků a adopce včetně většiny francouzských náboženských vůdců argumentovali tím, že reforma by u dětí zapříčinila psychologické a sociální problémy, o kterých se domnívají, že by měly přebít touhu po rovných právech dospělých homosexuálů.

Hollande se veřejné debatě s odpůrci vyhýbal, čímž si na svou stranu rozhodně nikoho nepřiklonil, nemluvě o jeho dřívějších slibech o 75% dani pro bohaté, která byla protiústavní, či nejasný boj proti vzrůstající nezaměstnanosti. Jeho popularita v posledních průzkumech veřejného mínění poklesla.

Jak si Hollande a celá francouzská vláda poradí? Dodrží opravdu slib a budou moci francouzští homosexuálové uzavírat klasické manželství, nebo v následujících měsících podlehne nátlaku nespokojené společnosti? To se dozvíme zanedlouho.