Turecká armádaTurecká armáda se chystá přijmout politiku „Neptej se, neodpovídej“, která ještě donedávna platila například v armádě Spojených států amerických a jednoduše to znamená to, že pokud jste gay, nechlubte se tím, jinak z armády poletíte.

Prapůvodními důvody, proč se takto zacházelo s homosexuálními vojáky, byly „sexuální poruchy psychologického původu“ a „nepřirozený pohlavní styk“, ty však dnes byly nahrazeny novým tvrzením, že „sexuální identita a vzorce chování by měly být dominantní a zřejmé v každé části života“.

Díky tomuto pravidlu je pak každý voják, u kterého naznají, že je gay či lesba, vyloučen z armády na základě lékařské zprávy, která obsahuje výše zmíněná „fakta“, podle kterých nemůže voják nadále sloužit. Tato pravidla zavedlo turecké Ministerstvo obrany.

Na straně gay vojáků stojí turecká LGBT organizace, která nový předpis kritizovala a označila ho za diskriminační a porušující lidská práva. Pokuď totiž kolegové či vedení nazná, že je člověk homosexuál, je v podstatě vinen z disciplinárního trestného činu.

V případě, že jakožto příslušník LGBT skupiny nechcete do armády vůbec nastoupit a zavčasu přiznáte, že jste takový, jaký jste, musíte navíc podstoupit „ponižující a degradující“ – jak to nazval Evropský soud pro lidská práva – dokazování vaší sexuální orientace.

Evropský soud se již v roce 2009 zabýval proti gay a trans pravidly, která armáda nastolila, a do Turecka se v této věci opřel. V loňském roce se členové shromážění Rady Evropy znovu rozhořčovali nad zacházením s homosexuálními vojáky a vyzývaly Turecko, aby tyto postupy opustilo, tureckou vládu to ale nechalo chladnou. Uvidíme, jestli zasáhne vyšší moc a v Turecku bude alespoň o trochu více rozvnoprávnosti. Turecko sice chce do Evropy a chce být členem Evropské Unie, ale moc evropsky se zatím nechová.