IrskoV Dublinu se 14. dubna konalo Konstituční Shromáždění, kterého se zúčastnilo jeho 100 členů. Toto shromáždění vzniklo v loňském roce za účelem navrhnutí změn v irské obdobě Listiny základních práv a svobod, resp. Ústavy.

Pro stejnopohlavní manželství hlasovalo 79 členů Shromáždění.
Tito členové hlasovali pro direktivní dodatek k listině, který zní „Stát má uzákonit práva umožňující stejnopohlavní manželství“.  Členové shromáždění také irskému parlamentu doporučili, aby nechali projít zákony, které obsahují úpravu rodičovství, opatrovnictví a výchovu dětí v této oblasti.

Konstituční Shomáždění tvoří z jedné třetiny politikové Irska, zbylé dvě třetiny tvoří zástupci široké veřejnosti. Irská vláda na základě jejich hlasování teď musí uspořádat debatu, kde se bude tímto tématem zabývat a lhůta pro tyto diskuze je čtyři měsíce.  V Irsku je možné uzavřít registrované partnerství od roku 2011, posun ke stejnopohlavnímu manželství by tak byl opravdu rychlým krokem.

Ředitelka skupiny Marriage Equality (Rovnost manželství) prohlásila: „Irsko je připravené na rovnost pro stejnopohlavní páry a chce rovný přístup k manželství pro milující a oddané gay a lesbické páry.“ Podobně pozitivně hlasování hodnotí i ředitel organizace GLEN Brian Sheehan (organizace bojující za rovnost a práva LGBT komunity): „Je to velký milník na pozoruhodné cestěk plné konstituční ochraně leseb a gayů a rodin v Irsku. Značí to neobyčejný pokrok, kterého jsme dosáhli během posledních 20 let a jasně to demonstruje, že Irsko je připraveno učinit další krok v této významné cestě.

Hlasování Konstitučního Shromáždění ale nepotěšilo například katolickou církev, jejíž mluvčí prohlásil, že „I když výsledek Konstitučního Shromáždění je zklamáním, pouze občané Irska mohou Konstituci změnit. Katolická církev bude pokračovat v podporování a snaze o ochranu jedinečnosti sňatku mezi ženou a mužem, o ochranu přirozenosti, která nejlépe slouží dětem a naší společnosti.