Pan Ki-MunOrganizace Spojených Národů (OSN) vyslala vzkaz všem LGBT lidem po celém světě. Ve svém videu, které míří proti homofobii, se snaží bojovat například proti faktu, že to, co na světě funguje a je v lidském životě přítomno už od věků, je přesto někdy považováno za nenormální.

Ve videu se objeví mimo „běžné“ lidi z ulice také generální tajemník OSN, Pan Ki-Mun a vysoká komisařka pro lidská práva, Navi Pillay. Ve vzkazu je zdůrazněno, v kolika zemích světa je homosexualita či jiné než heterosexuální chování nezákonné a také se dozvíme, že v sedmi zemích lze za homosexualitu uložit i trest smrti.

Upozorňuje na to, že homosexuální lidé mohou být vyhozeni z práce bez varování, považováni za druhořadé a jejich sexuální orientace může také rozdělovat rodiny.

Vzkaz z videa je však jasný: LGBT práva jsou lidská práva.