Maria F. L. Miller Duha se objevila i nad Anglií. V dolní sněmovně britského parlamentu se v úterý 21. 5. 2013 hlasovalo o přijetí zákona, který by legalizoval manželství stejnopohlavních párů. Krátce před hlasováním promluvila Maria F. L. Miller (*1964), konzervativní politička, „ministryně rovnosti“ k poslancům se slovy: „Akceptuji, že pro některé kolegy jejich víra znamená, že princip tohoto problému je pro ně nepřekonatelnou překážkou k podpoře této změny. Ale ostatním říkám, teď je čas. Nenechme se rozptylovat. Zavěďme rovné manželství, protože je to správná věc a pojďme dál. Jsem potěšena, že jde tento návrh do sněmovny.“

Hlasování se neobešlo bez emocí především ze strany věřících poslanců. Podle nich by se anglikánská církev a církev ve Walesu dostaly do rozporu s kanonickými zákony, které zakazují sňatky homosexuálů. Přesto se zákon ve třetím čtení podařilo schválit. Poslanci prosazující přijetí zákona získali potřebnou většinu, hlasovali 366 ku 161 a nejen britská LGBT komunita si zhluboka oddechla. S nadějí na úspěch návrh zákona putuje do Sněmovny lordů.

David W. D. CameronKladný výsledek této bitvy je očekáván také proto, že za schválení zákona bojuje i nejmladší britský premiér (za posleních 200 let), konzervativec David W. D. Cameron (*1966). Cameron vidí v přijetí zákona hlavně šanci pro mladé lidi. V rozhovoru pro BBC Radio 4 řekl: „Myslím, že bychom o tom měli přemýšlet takhle – ve školách jsou mladí chlapci, gayové, kteří mají strach ze šikany, bojí se toho, co si o nich myslí společnost, měli by vidět, jak nejvyšší parlament v zemi říká, že jejich láska má stejnou hodnotu jako láska kohokoliv jiného, že věříme v rovnost.“

Nejednotný postoj poslanců komentoval slovy: „Je jasné, že otázka gay manželství rozdělí zemi. Také rozděluje konzervativní stranu. Ale myslím si, že je pro Británii dobré, aby zaujala k této otázce správný přístup, tak jako v jiných zemích. A přesně to jsem udělal já a jsem hrdý na to, že návrh zákona prošel Dolní sněmovnou. Je to dobrá věc.“

V žádném případě nesouhlasí s tím, že by zákon jakkoliv snížil hodnotu instituce manželství, právě naopak dle něj budou mít sňatky ještě větší smysl: „Myslím, že je důležité mít tento stupeň rovnosti a to říkám jako člověk, který je obrovským zastáncem manželství. Manželství je úžasná instituce. Pomáhá lidem zavázat se sobě navzájem. Myslím, že je to dobrá instituce, která by měla být k dispozici homosexuálům stejně tak jako je tu pro heterosexuály.“

Zákony v UK schvaluje nejvyšší orgán mající zákonodárnou moc – Parlament Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, který se skládá z Dolní sněmovny (House of Commons) a Sněmovny lordů (House of Lords). Představitelem parlamentu je britská královna Alžběta II.