gay-slovenskoV poslednej dobe zaplavili internet blogy, články a komentáre o katolíckej cirkvi, jej pohľade na základné ľudské práva a v neposlednom rade i postojoch voči LGBT komunite. Poďme si pripomenúť, čo bolo „spúšťačom“ tejto názorovej vojny a prečo sa Slováci začínajú deliť na dva tábory, ktoré si na internete ostro vymieňajú svoje postoje a názory.

1. Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR
Dokument, ktorý má byť na najbližšie roky zásadným v problematike ľudských práv tentokrát vypracúvava Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na čele s jej predsedom Miroslavom Lajčákom. K vytváraniu stratégie boli prizvané taktiež mimovládne organizácie, niekoľko z nich bolo kresťanských. Stratégia nenašla pochopenie u cirkvi, ktorej prekáža, že sa v nej nenachádzajú základné hodnoty života a garancia jeho ochrany od počatia. Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) dokonca poslal predsedovi Lajčákovi list, v ktorom žiadal o prehodnotenie tejto stratégie.

list od KBS
list od KBS

V liste sa okrem iného uvádza, že „Stratégia obsahuje deväť prierezových otázok pre ďalšie obdobie, ale venuje sa aj dvom konkrétnym oblastiam, a to národnostnej politike a právam LGBTI osôb. Domnievame sa, že predložený návrh je nevyvážený a ideologicky zaťažený, nakoľko vo viacerých formuláciách textu nachádzame spochybňovanie tradičnej rodiny a manželstva a odsúdenie mravného úsudku, podľa ktorého sú homosexuálne aktivity nesprávne.“
Toto vyvolalo reakcie u občianskych aktivistov, ktorí vytvorili petíciu za podporu stratégie.
Na adresy pracovníkov a predsedu Rady vlády pre ľudské práva začali prichádzať útočné e-maily, v ktorých ľudia žiadali o prepracovanie tejto stratégie a to i vyhodením časti o LGBT. Reakciu Rady si môžete prečítať tu.

2. Dúhový Pride vs. Pochod za život
Bratislavský Dúhový Pride bol i tento rok atakovaný extrémistami. Vlna nevôle so zrovnoprávnením LGBT osôb s heterosexuálmi vyústila do organizovania Pochodu za život, ktorý sa konal v Košiciach. Hlavnými cieľmi pochodu bolo poukázať na dôležitosť rodiny ako zväzku muža a ženy a ochranu života už v okamihu počatia. Pochod bol masívne podporovaný kresťanmi i niektorými politikmi.

3. Pastiersky list KBS
List, ktorý sa čítal v prvú adventnú nedeľu vo všetkých kostoloch na Slovensku. Jeho plnú verziu nájdete tu.
Za zmienku stojí najmä odsek „Touto modlitbou Cirkev vyznáva aj vieru v rodinu ako v Božiu ustanovizeň, ktorá vo svete prežije. Nemusí však prežiť v Európe. Aj keď ju človek nemôže zlikvidovať, môže ju veľmi zmrzačiť a toto sa deje v dnešnom svete. Rozvratom rodiny sa znehodnocuje ľudské šťastie, ktoré práve v nej nadobúda pozemskú dokonalosť. Ohrozuje to život a nastoľuje sa kultúra smrti. Aktéri kultúry smrti používajú na jej presadenie značne prešpekulované metódy. Stúpenci kultúry smrti prichádzajú s novou „gender ideológiou“. V jej mene chcú presadiť tzv. „rodovú rovnosť“. Človek, ktorý tento termín prvýkrát počuje, si myslí, že ide tu o to, aby mužovi a žene boli uznané rovnaké práva a rovnaká dôstojnosť. Ale tie skupiny cez tzv. „rodovú rovnosť“ sledujú čosi celkom iné. Chcú nás presvedčiť, že nikto z nás nejestvuje od prirodzenosti ako muž alebo ako žena, chcú teda zobrať mužovi právo na identitu muža a žene právo na identitu ženy a rodine právo na identitu rodiny. Hovoria o „ľudských právach“ a o „právach dieťaťa“, ale do týchto práv chcú presadiť také veci, ktoré ľuďom aj deťom škodia.“

List sa stretol s obrovským odporom nekatolíkov a obhajcov práv LGBT ľudí. Na Facebooku si ľudia hromadne menili profilovky na obrázky, na ktorých sa nachádza smrtka či lebka ako odkaz všetkým, že podporujú základné ľudské práva, ktoré cirkev nazýva „kultúrou smrti“. Vznikla taktiež skupina, ktorá bojuje proti postoju KBS humorným spôsobom a to komixami, odkazmi či obrázkami.

4. Vznik Aliancie za rodinu
Pred pár dňami ohlásila svoj vznik nová platforma: Aliancia za rodinu. Je to združenie viacerých hnutí, za ktorými stoja stovky ba až tisícky ľudí. Jej hlavným cieľom je „spojiť sily na podporu manželstva a rodiny.“
Hoci názov hnutia hovorí o tom, že členovia sú ZA niečo, v ich cieľoch nájdeme napríklad vetu „Sme za to, aby nedochádzalo k oslabovaniu jedinečného postavenia manželstva v spoločnosti, napríklad zavádzaním nových rodinnoprávnych inštitútov, ktoré by sa svojou povahou pripodobňovali manželstvu.“ Inak povedané, sú PROTI registrovaným partnerstvám.

Toto sú len 4 najhlavnejšie udalosti, ktoré viedli k rozdeleniu Slovákov na dva tábory: na tých, čo sú ZA práva LGBT ľudí a na tých, ktorí sú PROTI. Keďže čítate článok na tejto stránke, je jasné, na ktorej strane ste Vy i ja. Dobrou správou je to, že sa na Slovensku o problémoch LGBT komunity začína diskutovať ako nikdy predtým a len diskusia môže viesť k výsledku v podobe registrovaných partnerstiev či manželstiev. I keď to možno bude ešte pár generácií trvať. Pri diskusiách a obhajovaní svojich argumentov by však katolíci nemali zabúdať na slová zakotvené v našej Ústave: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“

autor: Kristína Janščová