Aneta Langerová se po devíti letech spolupráce s Nadačním fondem Českého rozhlasu rozhodla ukončit patronství nad projektem Světluška, který pomáhá nevidomým. Světluška, s níž jsme měli možnost oslavit již desáté narozeniny, teď čeká na nové jméno, které se s ní spojí. Jak Aneta, tak Český rozhlas jsou za společné roky vděční a vzájemně si poděkovali ve společném tiskovém prohlášení z 24. 2. 2014. Anetina slova přikládáme níže:

Aneta Langerová se loučí se Světluškou
Aneta Langerová se loučí se Světluškou

Milí přátelé Světlušky,

minulý rok jsme spolu se Světluškou oslavili její desáté narozeniny, dnes je na samém vrcholu zejména díky vaší pomoci. Chci vám touto cestou poděkovat za vaši podporu a důvěru. Byly to krásné chvíle, na které nezapomenu.

Od začátku jsme s bratrem hledali dlouhodobou spolupráci. Projekt, se kterým se propojíme. Takovým projektem se stala Světluška a do našeho života přinesla možná více, než jsme si uměli představit. Stala se naší součástí. Nelitujeme jediného roku, který jsme společně strávili. Odevzdali jsme jí kus našeho života a ona nám to mnohonásobně vrátila. Velmi si toho vážíme.

Světluška se dostala do určitého milníku a po dlouhých diskuzích jsem zjistila, že na její budoucí směřování máme s Nadačním fondem Českého rozhlasu rozdílné názory. Je to velmi těžké a bolestné rozhodnutí, se kterým se budu ještě dlouhý čas smiřovat, ale vím, že někdy je nutné odejít pro dobro věci. Cítím morální povinnost přenechat své patronství nad Světluškou někomu dalšímu.

Chtěla bych poděkovat všem lidem, kteří se se Světluškou spojili a pomáhali jí realizovat její projekty, známým osobnostem, všem dárcům a také samotným nevidomým, kteří mě mnohému naučili. Děkuji zejména Martině Kaderkové, bývalé ředitelce nadačního fondu, že mě před několika lety k této spolupráci přizvala, že postavila Světlušku na vlastní nohy a vdechla jí život.

Mám radost, že Světluška došla tam, kde dnes je. Stala se symbolem pomoci nevidomým a také symbolem solidarity. Každoročně přispívá nevidomým miliony korun, realizuje osvětové projekty a spojuje lidi, kterým není život druhých lhostejný.

Přeji Světlušce, ať i nadále naplňuje svůj úděl, pro který byla stvořena. Ať zůstane pevnou oporou nevidomým, ale ať dodává odvahu i lidem vidícím.
S úctou a poděkováním

Aneta Langerová

Připojujeme také odkaz na kompletní tiskové prohlášení k rozloučení Anety Langerové s projektem Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška.

Pokud vás mrzí, že Anetu už neuvidíte ve spojitosti se Světluškou, nebo se bojíte, že končí s vícero projekty, v nichž je nezaměnitelná, nestrachujte se – například na divadelních prknech nekončí. Máte-li to do Karlových Varů co by kamenem dohodil, jistě vás potěší zpráva, že již v březnu (10. 3. 2014) tu můžete Anetu vidět v originálním počinu Divadla Ungelt – Touha jménem Einodis.