Násilí z nenávisti může mít formu fyzického násilí, verbálního anebo může být pácháno online např. prostřednictvím sociálních sítí. Pokud jste se staly jeho obětí právě například kvůli vaší sexuální orientaci, organizace In Iustitia se svojí poradenskou pobočkou Justýna nabízí obětem komplexní sociální a právní poradenství.

Tisková zpráva:

InIustitiaV červenci byla v Brně otevřena pobočka poradny Justýna, zaměřující se na pomoc obětem trestné činnosti. Každý, kdo se setkal s trestným činem, se tak může bezplatně informovat o svých právech, průběhu trestního řízení, jeho alternativách a dalších souvisejících oblastech, jako je například psychologická pomoc. Poradna je otevřena každé pondělí a úterý na Malinovského náměstí 4 v Brně.
Poradna Justýna je provozována obecně prospěšnou společností In Iustitia. Ta se od svého založení před pěti lety specializuje na pomoc obětem tzv. násilí z nenávisti. V rámci projektu nazvaného „Proč zrovna já?“ financovaného Evropským sociálním fondem bude nyní brněnská pobočka sloužit jako externí dodavatel služeb pro Probační a mediační službu České republiky. Dveře poradny Justýna se díky tomu otevřou pro každého, kdo se stal obětí trestného činu.

V poradně Justýna najdou oběti trestných činů odbornou pomoc i pochopení. „Naše poradna nabízí bezplatné služby všem obětem trestných činů. Klientům nabízíme základní právní a sociální poradenství, zprostředkování kontaktu na další organizace, a zvláště zranitelným obětem také doprovázení a zastupování,“ vysvětluje sociální pracovnice brněnské pobočky Markéta Nešporová.

„Lidé, kteří se stali obětí trestné činnosti, často nevědí, jak mají jednat, neznají svá práva a s průběhem trestního řízení nemají žádné zkušenosti. Cílem poradny tedy je klienty informovat o trestním řízení i možnostech mimosoudního řešení celé situace. Těm, kteří využijí služeb poradny, můžeme poradit například při podávání trestního oznámení, vyřizování peněžité pomoci či náhrady škody,“ upřesňuje Nešporová.

Právě před rokem vstoupil v platnost Zákon o obětech trestných činů, který obětem přiznává nová významná práva. Oběti
však často zákon neznají a svých práv dostatečně nevyužívají. „I v této oblasti dokážeme klientům poradny pomoci. Poradíme jim například, jaká jsou práva zvlášť zranitelné oběti, či jaké možnosti zajištění bezpečnosti jim nově zákon přiznává,“ dodává sociální pracovnice.

Poradna Justýna je otevřena každé pondělí od 12 do 19 hodin a úterý od 8 do 15 hodin na adrese Malinovského náměstí 4. Zájemci o poradenství se mohou předem objednat na telefonním čísle 773177104 nebo e-mailu marketa.nesporova@in-ius.cz. Více o poradě Justýna a dalších aktivitách společnosti In IUSTITIA najdete na webu www.in-ius.cz.