Tisková zpráva:

POSTOJE KANDIDUJÍCÍCH DO SENÁTU K ADOPCÍM STEJNOPOHLAVNÍMI PÁRY

Nevíte, koho volit do Senátu? Zajímá Vás, jestli ti/ty, co Vás budou zastupovat, se zastanou Vašich práv? PROUD udělal průzkum postojů k adopcím páry stejného pohlaví.

PROUD se rozhodl v rámci předvolební kampaně do Senátu oslovit téměř všechny kandidáty a kandidátky do jedné třetiny horní komory Parlamentu, které se konají  ve dnech 10.-11. října a 24.-25. října 2014. Ve dnech 11. – 23. září jsme prostřednictví veřejně dostupných emailových adres oslovili 253 kandidujících osob ze všech obvodů. Odpovědělo 68 z nich. V obvodech Praha 9,  Trutnov a Znojmo se nepodařilo získat vyjádření nikoho z kandidujících.

Anketa se skládala ze dvou otázek. Cílem té první bylo zjistit podporu pro novelu zákona o registrovaném partnertství, která by umožnila v rámci registrovaného partnerství osvojení biologického dítěte jednoho z partnerů rodičem druhým, nebiologickým. Otázka druhá následně zjišťovala podporu případného návrhu legalizace adopcí stejnopohlavními páry obecně.

Konkrétní znění otázek:

  • OTÁZKA 1: Podpořil(a) či nepodpořil(a) byste v případě svého zvolení novelu Zákona o registrovaném partnerství umožňující osvojení dítěte nebiologickým rodičem v rámci registrovaného páru? Z jakého důvodu ano či ne?
  • OTÁZKA 2: Podpořil(a) byste změnu legislativy, která by přinesla možnost plné adopce dětí registrovanými páry? Proč ano či proč ne?

Shrnutí výsledků ankety:

  1. Souhlasné stanovisko k předkládané novele umožňující osvojení dítěte nebiologickým rodičem v rámci registrovaného páru vyjádřilo 46 kandidujících, 5 mělo postoj neutrální/dosud se nerozhodli/nevědí a 17 osob by hlasovalo proti návrhu novely zákona.
  2. V případě úplné legalizace adopcí registrovanými páry by pro případný návrh zákona hlasovalo 26 kandidujích, 20 mělo postoj neutrální/dosud se nerozhodli/nevědí a nesouhlasné stanovisko zaujalo 22 z nich.

V následující tabulce naleznete shrnutí stanovisek ke oběma otázkám pro kandidující, kteří se rozhodli odpovědět.

PROUD--předvolební-průzkum-2014
Předvolební průzkum 2014