Pope Francis attends morning session of extraordinary Synod of Bishops on the family
říjnový synod

Papež František se v nedávném rozhovoru pro argentinské noviny La Nación svěřil, že na letošním říjnovém církevním sněmu (tzv. synod), jehož ústředním tématem byla rodina, došlo v debatách mezi biskupy i na LGBT otázku. Nejednalo se však o problematiku LGBT párů a rovného manželství, kterou bychom v diskuzích očekávali. Ústředním tématem byla pomoc rodinám, do kterých se narodily LGBT děti.

Konzervativní kruhy, tedy hlavně ty ve Spojených státech, se údajně obávají hrozby, že se tradiční doktrína katolické církve zhroutí. Rozpravy na sjezdu způsobily zmatek, protože se mluvilo o „pozitivních odlišnostech“ společného soužití v souvislosti s homosexuály. Papež František však pochyby vyvrací v rozhovoru pro La Nación:
„Na sjezdu nikdo nezmiňoval stejnopohlavní sňatky, to nám nepřišlo na mysl. O čem jsme mluvili bylo, jak rodina s homosexuálním dítětem, ať už synem či dcerou, naloží s jeho vzděláváním, jak ho podpoří, jak pomoci takovéto rodině vypořádat se s neobvyklými situacemi. Sjezd promlouval k rodinám a homosexuálním osobám ve vztahu k jejich rodinám, protože se s takovouto realitou neustále setkáváme ve zpovědnici: otec a matka, jejichž syn či dcera je v téhle situaci. Několikrát se mi to stalo v Buenos Aires. Musíme najít cestu, jak pomoci takovémuto otci nebo matce stát při jejich synu nebo dceři. O tom se na sjezdu mluvilo.“

Francis DeBernardo, ředitel New Ways Ministry (americký duchovní řád nakloněný LGBT komunitě), má svůj vlastní názor na rozhovor s papežem, kterému říká “ještě jeden krok v pouti papeže Františka za oslovením katolické LGBT komunity“.

„Domnívám se, že zatímco sněm nevyjádřil svůj názor na manželství mezi gay a lesbickými páry… jsem si jistý, že biskupové na toto téma diskutovali, protože je to tak důležité téma i pro ty, kteří s tím nesouhlasí.“ „Myslím, že přesah do rodin … s LGBT členy … to byla jedna z nejlepších věcí, které sněm učinil a je skutečně důležitým prvním krokem pro katolickou církev.“

„Myslím si, že co papež dělá, z mého úhlu pohledu, je, že mění tón diskuze. Nezměnil doktrínu či pravidla … ale fakt, že otevřel diskuzi a otevřel ji tak přívětivým tónem, má nesmírný vliv v katolickém světě na lid reagující na LGBT komunitu a problematiku … Vídám mnohem větší ochotu v místních katolických institucích, které přistupují k věcem týkajícím se LGBT problematiky pozitivně.“ Podle DeBernarda na změny v doktríně teprve dojde.

papež František

Na závěr pár slov papeže Františka vytržených z kontextu, ale dávajících smysl: „Různí biskupové, kteří měli rozdílný přístup, ale všichni půjdeme dál společně. Musíme chránit naši práci tak, aby Duch svatý mohl kráčet kupředu. Nemám strach.“

Svítá LGBT katolíkům na lepší zítřky?