Den platové nerovnosti17. duben je dnem platové nerovnosti, tato celosvětová akce má za úkol poukázat na fakt, že platové ohodnocení žen a mužů se liší a že ženy jsou za stejný druh práce finančně podhodnocené.

K této události se letos přidává také NESEHNUTÍ. V rámci symbolické akce tak budou moci ženy využít 17. dubna 22 % slevu ve více než 20 podnicích v Brně, Olomouci, Praze, Kroměříži a Boskovicích, a to na vybrané produkty z jejich nabídky.

Pro tento speciální den byla založena i Facebooková událost, kde najdete seznam zapojených podniků a kromě toho také přehlednou online mapu všech míst, která se do zítřejší akce zapojila. Podniky jsou průběžně aktualizovány.

Podívejte se na www.facebook.com/events/1620363174866866/.

A co je to vlastně platová nerovnost mezi ženami a muži?

Pojem „platová nerovnost mezi ženami a muži“, nebo jinými slovy „genderová platová nerovnost“ označuje rozdíl mezi výší platu, který pobírají muži, a výší platu, který dostávají ženy. Tento rozdíl je měřený jako relativní rozdíl v průměrném hrubém hodinovém výdělku všech zaměstnankyň a zaměstnanců.

Ženy v České republice si za hodinu vydělají v průměru o 22 % méně než muži. Tento rozdíl daleko převyšuje průměr ostatních evropských zemí (16 %), a Česká republika se tak řadí na chvost žebříčku platové nerovnosti. To, že mezi výplatními páskami mužů a žen nemusí takový rozdíl nevyhnutelně být, dokazuje Slovinsko, kde platový rozdíl nepřesahuje ani 4 %. (zdroj: zenskaprava.cz)

Více o přéčinách a dopadech platové nerovnosti se dočtete na www.zenskaprava.cz/platy.

Do akce se zapojily kavárny, hospody, knihkupectví nebo i vybrané E-shopy. Proto si zavčas projděte Facebook a vyberte si, kde si Den platové nerovnosti zpříjemníte.