Tisková zpráva

Institut umění – Divadelní ústav, Památník národního písemnictví, Zastoupení Evropské komise v ČR a Kancelář Kreativní Evropa – Kultura Vás srdečně zvou na jednatřicátý pořad z cyklu Večery evropské literatury na téma QUEER LITERATURA.

Už od antiky je téma homosexuality v literatuře hojně zastoupeno a láska mezi lidmi stejného pohlaví se stala inspirací pro mnohá díla světové literatury – od veršů básnířky Sapfó šest set let před naším letopočtem až po Thomase Manna a Virginii Woolfovou ve století dvacátém. A tradice pokračuje…

Sylva Ficová na brněnském čtení lesbické poezie
Sylva Ficová na brněnském čtení lesbické poezie

O queer literatuře tentokrát budou debatovat překladatelka z angličtiny a editorka Sylva Ficová, básník a prozaik Adam Georgiev a publicista Lukáš Nozar.

Diskusi moderuje David Vaughan.

KDE: Památník národního písemnictví, Pelléova 20, Praha 6
KDY: 24. listopadu v 19:00

Více na Facebooku www.facebook.com/veceryevropskeliteratury