Studentka psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se na naše čtenáře obrací s prosbou o účast na jejím kvalitativním výzkumu, který je podkladem pro její magisterskou diplomovou práci.

Téma práce se zabývá oběťmi incidentů z nenávisti se zaměřením na sexuální orientaci a klade si za cíl prohloubit porozumění zkušenostem jedinců, kteří mají zkušenost s nenávistnými incidenty, které dle jejich přesvědčení vyplývají z jejich předpokládané sexuální orientace a odkrýt významy, které těmto prožitým událostem připisují.

Máte-li takovou zkušenost a rádi byste se na výzkumu podíleli, více informací včetně kontaktu na studentku naleznete v přiloženém informačním letáku.

Děkujeme.